D e r s h a n e  Bölümü... İ L A N L A R  Bölümü D i ğ e r     E t  k i n l i k l e r... İ L E T İ Ş İ M   ...
 

 

. . . : : :   G a m , R i t i m   Ç a l ı ş m a   V e   P r e l ü d  : : : . . . 

     Gamların çalınmasını kolaylaştırmak için sağ el parmakları birbirinden açık ve kalkıp inmeleri eli rahatsız etmeyecek halde olmalıdır.(Parmakla çalanlar için)
    
Bir perdenin üzerinde bulunan  parmağı ondan sonra gelecek olan notayı basmak için kaldırmamalıdır.Ancak o perde açık tel olmuş olsun. 
   
  Çıkıcı gamlarda,telden tele geçerken son bırakılan teli parmak hemen bırakmamalıdır çünkü tel boşuna titreşim yapar.

<-Geri  Yukarı