D e r s h a n e Blm... L A N L A R Blm D i e r   E t k i n l i k l e r... L E T  M  ...
 

 

. . . : : :   B a r e   N e   D e m e k   ?   : : : . . . .

   Ksaca Tek Parmakla btn tellere basmak demektir.(mesela;tellerin 1.perdelerine) bare iki eittir.Byk bare ve Kk Bare.Kk bare'de 1.parmak 2 ve 3 teli kapsar.Byk barede ise 1.parmak perdelie batanbaa btn telleri birlikte kavrar.
   Byk bareyi kolayca yapabilmeniz iin, bileinizi ba parmanz sapn iyice arkasna gtrmeniz gereklidir. 

<-Geri  Yukar