D e r s h a n e Bölümü... İ L A N L A R Bölümü D i ğ e r   E t k i n l i k l e r... İ L E T İ Ş İ M  ...
 

 

. . . : : :   A r p e j   N e   D e m e k   ?   : : : . . . .

    Arka arkaya çalınan ve birleştikleri zaman akor oluşturulan çeşitli nota dizisine Arpej denir.Arpejler gitarda çok kullanılır,çünkü bu saz'a  has olarak bıraktığı etki çok olumludur.
    Arpejleri iyi çalabilmek için ,telleri çalmadan evvel sol el parmakları arpeji oluşturan akor perdeleri üzerine iyice ve aynı zamanda basması gerekmektedir.Arpejin son notası çalındıktan sonra parmaklar hemen kaldırılıp başka Akor'un seslerine geçilir.Eğer parmaklar her sesten sonra birer birer kalkacak olursa , her bir sesin toplamının oluşturduğu akor'un titreşimine engel olunur.
    Sağ el parmakları veya mızrap,telleri ancak titreşim  getirmek için tellere dokunur ve sol elin parmakları da parmak konulmayan tellerin titreşimine engel olmayacak şekilde perdelerle temas eder.
    Gitar her tondan çalınabilir.Fakat diğer sazlarda olduğu gibi sevdiği tonları vardır.Gitar'a en kolay tonlar şunlardır.

 • Do majör
 • Sol majör
 • Re majör
 • Re minör

    Diğer tonlar barenin çok kullanılmasını gerektirdiği için daha çok emek ister.
    Notalar Batı dilinde alfabenin ilk yedi harfiyle yazılır.

 •   A = La 
 •   B = Si
 •   C = DO
 •   D = Re
 •   E = Mi
 •   F = Fa
 •   G = Sol

<-Geri  Yukarı