D e r s h a n e Blm... L A N L A R Blm D i e r   E t k i n l i k l e r... L E T  M  ...
 

 

. . . : : :   A r p e j   N e   D e m e k   ?   : : : . . . .

    Arka arkaya alnan ve birletikleri zaman akor oluturulan eitli nota dizisine Arpej denir.Arpejler gitarda ok kullanlr,nk bu saz'a  has olarak brakt etki ok olumludur.
    Arpejleri iyi alabilmek iin ,telleri almadan evvel sol el parmaklar arpeji oluturan akor perdeleri zerine iyice ve ayn zamanda basmas gerekmektedir.Arpejin son notas alndktan sonra parmaklar hemen kaldrlp baka Akor'un seslerine geilir.Eer parmaklar her sesten sonra birer birer kalkacak olursa , her bir sesin toplamnn oluturduu akor'un titreimine engel olunur.
    Sa el parmaklar veya mzrap,telleri ancak titreim  getirmek iin tellere dokunur ve sol elin parmaklar da parmak konulmayan tellerin titreimine engel olmayacak ekilde perdelerle temas eder.
    Gitar her tondan alnabilir.Fakat dier sazlarda olduu gibi sevdii tonlar vardr.Gitar'a en kolay tonlar unlardr.

 • Do majr
 • Sol majr
 • Re majr
 • Re minr

    Dier tonlar barenin ok kullanlmasn gerektirdii iin daha ok emek ister.
    Notalar Bat dilinde alfabenin ilk yedi harfiyle yazlr.

 •   A = La 
 •   B = Si
 •   C = DO
 •   D = Re
 •   E = Mi
 •   F = Fa
 •   G = Sol

<-Geri  Yukar