D e r s h a n e Blm... L A N L A R Blm D i e r   E t k i n l i k l e r... L E T  M  ...
 

Aadaki glmden dilediiniz akorlarn zerini tklayarak akorlar grntleyebilirisiniz.

Majr Minr Majr 6th Minor 6.       7.      Majr 7. Minr 7.
A Am A6 Am6 A7 Amaj7 Am7
B Bm B6 Bm6 B7 Bmaj7 Bm7
C Cm C6 Cm6 C7 Cmaj7 Cm7
D Dm D6 Dm6 D7 Dmaj7 Dm7
E Em E6 Em6 E7 Emaj7 Em7
F Fm F6 Fm6 F7 Fmaj7 Fm7
G Gm G6 Gm6 G7 Gmaj7 Gm7

...::: Akorlar :::...

  <==  Geri