D e r s h a n e Blm... L A N L A R Blm D i e r   E t k i n l i k l e r... L E T  M  ...
 

. . . : : : Editr : : : . ..


Uur AYDIN
( ZeZeRoN )Ana Sayfa
<-  Geri


Kiralk     Konak

      Naim Efendi ,  Tanzimat dneminin ortaya  kard  stanbul efendilerinden biridir.Mutlu  gnler  grm  geirmi,  nemli devlet  memurluklarnda bulunmu kendi dncesine gre dnyay ve insanlar  ok yakndan  tanmtr.Ancak imdi o ,bir devlet dkndr.Epey bir zamandr emekliye ayrlmtr.Eski prltl gnlerden ok uzaklarda kalmtr.Bununla birlikte Naim Efendi ,  o eski gnlerin etkisinden kendini tamamen koparabilmi deildir.

Kars  ldkten sonra belirli  bir bocalama geirmitir.Artk en byk destei kz Sekinedir. Sekine , sessiz , uysal ve anlayl bir kadndr ; fakat babas iin, eskisi kadar yayarl  olamamaktadr.nk kocas  Servet Bey, tip ve karakter  bakmndan,  bu ailenin tam zdd bir hava tamaktadr.Bu adam, enikonu Osmanl olan bu ailenin iine bir Frenk krmas gibi girmitir.Kendisi alafrangal Avrupann sadece stte ve yzde kalan birtakm zenliini kopya etmekten ibaret sanmaktadr. Kaynbabasnn  yallndan  da  faydalanarak ailenin temel direi bulunan konan ynetimini eline geirmi durumdadr

Naim  Bey  ailesi, zorlaan geim artlar yznden, o yaz Kanlcaya Yazla  kamamlardr.

Sekine Hanmn ei Servet Beyin,  yetime alarnda bir de kzlar vardr. Bu kz,  bykbabas  Naim efendi ile babas Servet  Bey arasnda bir sre  bocalam,  tam  olarak hi birine uyamadan kendine bir gelime  yolu  izmeye  girimitir.Konaa devaml gelen baz genler, bu gen kzn evresinde dnmektedirler..Bunlardan biri Faik, teki de  Hakk Celistir.  Kendini  boluklar ve bunalmlar iinde hisseden  gen kzn  salk  durumunu yz tutmutur. Ailesi onu Bykadaya yollar.Seniha adndaki gen kz ,Bykadada biraz avunur; bu arada Hakk Beyle  dostluklar olduka ilerler.Durum, baz kimseler tarafndan,babasna ve bykbabasna duyurulur.

Faik Beyden daha gen ve yakkl olan Hakk Celis, Seniha bu vefaszlndan  dolay byk kntlere urar, solmaya sararmaya balar.Fakat madurdur.Ayn zamanda akrabas olan gen kza kar  daima onurlu davranr; ondan ve evresinden kaar.Senihann belki de  acmaktan doan ilgi ve efkatini grmezlikten gelir.

te yandan eitli savalar geirmi, en son Birinci Dnya Savann trl arlklarn tamakta olan memlekette hayat pahall son haddini bulmu, geim sknts herkese  kvrandrmaya balamtr. Bunun tabii bir sonucu olarak Naim Efendi ailesi de iyiden iyiye sarslmtr.Bu yzden Kanlcadaki yaly satmak mecburiyetinde kalrlar.

Faik Bey, Senihann Kalbine alm, onu batan karmtr ama, kendisinde gerek ve samimi bir sevgiye ynelecek gnl ve kafa yoktur.O ,sadece maddi karlar peinde koan yaln bir adamdr.Ayrca gen kzla yaad ar ileri zevkler onda kanksama meydana getirmitir.Bir gn bu yzsz adam, utanp ,sklmadan ,Senihadan para yardm isteyince gen kz arplma dner.Ona kar olan sevgisi zlmeye, nefrete doru yol almaya balar.Bununla birlikte bu duygusuz ve maddi adamn etkisinden kendisini bir trl tamamen syramaz; hele ki ondan gebe de kalmtr.Hibir hatasn kabul etmeyen,dik bal hastalk derecesinde olan Seniha, bu zor durumda bile yaknlarndan yardm ve akl dilemez.Durumunu Anlatt Faik bey, ii dzeltmeye, onu e olarak hayatna katmaya asla yanamaz; bylesine geni ve kaytsz bir adamdr. 

Senihann gebelii bir zaman sonra Naim Efendi konanda gn n kar.Herkese byk bir aknlk ve strap havas kaplar.Bu arada en ok sarslan, hatta lgna dnen Naim Efendidir.Zor durumu, kendi anlayna gre bir  zmlemeye gtrmek inancnda olan yal ve grm adam,gururunu ,onurunu bir yana  brakp  bir zamanlar belki konumaya bile tenezzl etmedii Faik Beyin babasna koar. Fakat Faik Beyin babas onu ok souk karlar ve konuda hibir yardmda bulunmayacan bildirir. 

Seniha, hala hem kel hem foduldur.Bykbabasnn,  kendisinin haberi olmakszn , giritii bir teebbse son derece kzar. Sen ne hakla beni herkese kk dryorsun?  gibilerden kmalarla , ona ok kar sert, hatta saygsz konumalarda bulunur.Eski ihtiaml gnlerinden gele gele  bu gnlere kadar ulaan, zamann ok deiik, ok bunaltc  havasndan zaten bizar olmu bulunan Naim Efendiye, torununun bu arsz, yzsz akmalar onulmaz i yaras olur.Sal iyice Sarslr,yar inmeli bir halde yataa der.Seniha o ar hastalnda bile bykbabasn ziyaret etmeyi , odasna kadar uzanp zr dilemeyi kendine yedirmez.Onun bu duygularnda belki biraz utancn ve vicdan acsnn da yeri bulunmaktadr. 

Artk konaktan elini ayan kesen Faik Beyi Seniha bir sre srarla arar.Bu arayta sevginin pek pay yoktur. Bo ve tuhaf bir gururun ve dik balln esiri olana gen kz, zebun grnmemek iin,bana bunca felaket getiren adam grmeye devam etmektedir.Bu arada, eskisinden  daha garip ve anlalmaz bir insan olmutur; hemen hemen kimseyle konumamakta ve iine kapal bir yol izlemektedir.Urad yenilgiyi,kendi, umursamazsa ,bakalarnn da onun gibi yaacan zannediyordu. 

Nihayet bir gn ortadan kaybolur.Zamannda tant kt bir kadnla yurt dna gittii sylenir.Aradan uzunca bir zaman getikten sonra yeniden ortaya kar. Ama artk o , dm bir kadndr. 

Faik Bey tarafndan ortadan silinmi,  Senihaya tapnrcasna Ak  olan Hakk  Celis cepheye gitmitir. 

Naim Efendi, bin bir hatrann beii olan, fakat artk kirlenmi bulunduuna inand konana satmaya kyamazsa da kirala karmtr.Damadnn kirli evresinden de bylece uzaklam olacaktr. 

Geni mezhepli Servet Bey, zenginlerle yaayp bol para kazanan kz ile yeniden grmeye balamtr. 

Bir gn Servet Beylerde zengin bir ziyafet verilmektedir.Sofrada ,  cepheden izinli bir subay da bulunmaktadr.Sz alnca bu subay , birka gn nce  Hakk Celisin bir hcum srasnda pek yiite ve pek merte ehit olduunu anlatr.Herkeste az ok bir duraksama olur.Gzler, meraksa  Senihaya  dikilir: Fakat Seniha,  sadece gzel, kuru ve ssldr.

Yakup Kadri  KARAOSMANOLU