D e r s h a n e  Bölümü... İ L A N L A R  Bölümü D i ğ e r     E t  k i n l i k l e r... İ L E T İ Ş İ M   ...
 

. . . : : : Editör : : : . ..


Murat AYDIN
( Muratius )


Ana Sayfa
<-  Geri


    Hitit gitarı, Gitar tipi enstrümanlar içerisinde en eski olarak bilinenidir. Gitar çalan insan oymalı kaya, Anadolu medeniyetleri müzesindedir. Yaklaşık 3300 yıl (m.ö. 1400) öncesine ait olan bu kaya, Alaca höyük civarındaki kazılarda çıkmıştır. Dikkat edildiğinde gitarın sapındaki perdeler olduğu gibi fark edilir.Gitarın şekli bugün ki klasik gitarın formuna oldukça benzemektedir. Aynı zamanlarda Mısır'da da uzun saplı Lut'lar vardı. Tarihi bilgileri karşılaştırdığımızda; o çağlarda Hitit'ler ile Mısırlıların sıkı ilişkiler içerisinde olduğunu görürüz.

     Arkeolojik bilgiler ışığında incelemeler sürdürüldüğünde M.Ö. 400 yıllarında Akdeniz kıyılarında Akdeniz kıyılarında gitara benzeyen enstrümanlara rastlanır. Grekler ve Romalılarda da çok miktarda görülen bu enstrümanlar bugünkü gitar tekniğine benzer şekillerde çalınıyordu. 

     M.S. 1500 yıllarında ''Vihuela'' denilen bir enstrüman İber Yarımadasında oluşmuştur. Birçok değişik tipleri olmasına rağmen en yaygın olanı altı çift telli olanıdır. Çift olan teller unison yada oktavlara akort edilirdi. Bu çağda polifonik müzik önem kazanmış , birçok müzisyen Kontrpuantal müzik yazmıştır.

     Barak Çağın başladığı zamanlarda İtalya'da oluşan İtalyan Gitar tipi bugün kullanılan gitarlara çok daha fazla benziyordu. Delik bugünün gitarınki gibi olup; tamamen açıktı. Perdeler deliğe kadar uzanıyordu. Genellikle beş çift tel kullanılırdı. bu gitarların , bir tek; beş çift telli olanları da vardı. 

     Bu gün kullanılan Modern Gitarı ilk yapan kişi İspanya'nın Almeria Bölgesinden Antonio Torres Jurado'dur. Torres bo tipteki ilk gitarını 1863 yılında yapmış ve modern gitarın gelişmesinde en önemli adımı atmıştır. Geliştirdiği 650 mm tel uzunluğu o kadar önemli bir karar idi ki; daha sonra bu tel boyu standart uzunluk olarak kullanıldı. 

     Modern gitar bir ''8'' şekline benzetebiliriz. Gövde ile saptaki köprü arası tel uzunluğunun yarısı olup, bir oktavdır. 12 perde vardır. Gitarın gövdesinin ön tarafındaki ''ses tablası'' da denilen ahşap kısım çam ağacından yapılır. Çam cinslerinden Sedir yada Ladin olabilir. Gövdenin yan ve arka kısımları gül ağacından yapılır. Sapının ön kısmı çok sert bir ağaç olan Abonaz'dan; arka kısmı ise Maun ağacından yapılır.

     Klasik gitarda diğer bir çok enstrümanlardan farklı olarak ses direk olarak parmak uçlarının teller ile irtibatından elde edilir.Yaklaşık üç buçuk oktavdır. Kontrpuantal pasajlar tam armoni ve altı notaya kadar varan akorlar elde etmeye uygundur.

     Çağımızda gitarla ilgili araştırmalar süratle çoğalmakta ve birçok ünlü gitar yapımcıları çok güzel enstrümanlar üretmektedir. 640 mm. ile 664 mm. tel boyları arasında değişen gitar tipleri çok değişik ve ilginç sonuçlar vermektedir. Zorlukla elde edilen bu tip çok güzel gitarların bakımı ayrı bir özen ister. Gitar ani ve büyük sıcaklık farklarından korunmalıdır. Havadaki nem oranına göre dikkat edilmediği takdirde çatlaklar yada birleşim yerlerinden açılmalar oluşabilir. Kuru bir iklim çatlak oluşmasına, tellerin yükselmesine ( tellerin saptan uzaklaşmasına ) neden olabilir. Bu gibi durumlarda nemlendirici kullanılmalıdır. Gitar için ideal olan nem oranı %55-%75' dir.....


Murat AYDIN